Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 

Indicator

Eenheid

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Nederland

Bron

Functiemenging

Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

43,6%

44,5%

44%

44%

53,2%

LISA

Vestigingen van (bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar

137

143,9

137,8

137,8

151,6

LISA

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14