Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Het BBV eist een bedrag voor onvoorzien en overeenkomstig de Financiële verordening is er € 25.000,- geraamd voor onvoorziene incidentele uitgaven.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14