Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

193

223

219

219

219

219

Totaal Centrumontwikkeling

193

223

219

219

219

219

Thema Kunst en Cultuur

Media

465

472

466

466

466

466

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

372

577

475

475

475

475

Cultureel erfgoed

70

41

41

41

41

41

Totaal Kunst en Cultuur

907

1.089

983

983

983

983

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

756

665

706

520

520

520

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

35

43

44

44

44

44

Totaal Regionale economie

809

708

750

564

564

564

Totaal lasten

1.909

2.020

1.951

1.766

1.767

1.767

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie

3

3

3

3

3

3

Totaal Centrumontwikkeling

3

3

3

3

3

3

Thema Kunst en Cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

0

0

0

0

Totaal Kunst en Cultuur

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling

0

22

22

22

22

22

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12

0

0

0

0

0

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

87

13

13

13

13

13

Totaal Regionale economie

99

35

35

35

35

35

Totaal baten

102

38

38

38

38

38

Saldo van baten en lasten

-1.808

-1.983

-1.914

-1.729

-1.729

-1.729

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-230

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

24

125

10

0

0

0

Totaal reserves

-206

125

10

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

-2.013

-1.858

-1.904

-1.729

-1.729

-1729

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14