Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Doel A

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Een transparant financieel beleid.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?
Een solide financiële huishouding voeren.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14