Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Algemene middelen

Overhead

7.313

7.036

7.054

7.000

6.919

6.878

Treasury

11

11

128

154

154

154

Overige baten en lasten

9

9

285

84

230

346

Belastingen overig

697

824

955

451

451

451

Totaal Algemene middelen

8.030

7.881

8.422

7.689

7.754

7.829

Totaal lasten

8.030

7.881

8.422

7.689

7.754

7.829

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Algemene middelen

Overhead

18

13

13

13

13

13

Treasury

1.641

751

771

771

771

771

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

29.310

30.204

31.180

31.120

31.250

31431

Overige baten en lasten

1

0

0

0

0

0

OZB niet-woningen

1.277

1.247

1.270

1.270

1.270

1270

OZB woningen

2.640

2.845

3.058

3.591

3.674

3740

Belastingen overig

2.176

1.941

1.916

53

53

53

Totaal Algemene middelen

37.063

37.001

38.208

36.818

37.030

37.278

Totaal baten

37.063

37.001

38.208

36.818

37.030

37.278

Saldo van baten en lasten

29.033

29.120

29.785

29.129

29.276

29.448

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

487

0

0

0

0

0

Totaal reserves

487

0

0

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

29.520

29.120

29.785

29.129

29.276

29448

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14