Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 

Indicator

Eenheid

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting
2020

Begroting 2021

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Zie jaarrekening GR
HLTsamen

Zie jaarrekening GR
HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

*

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

*

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

*

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 476

€ 460

€ 473

€473

*

Overhead

% van de totale lasten

15%

13,7%

13,5%

12,01

*

* Eigen gegevens

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14