Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

 • Kadernota 2020
 • Nota Verbonden Partijen 2018 (raad 22 februari 2018)
 • HLT Samen Sterker! (Bedrijfsplan voor de vorming en doorontwikkeling van de ambtelijke werkorganisatie HLTsamen. Een werkorganisatie van, voor en door de zelfstandige gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Teylingen, december 2015).
 • Reglement van orde voor de raad
 • Verordening op de raadscommissie
 • De raadsbesluiten van Hillegom, Lisse en Teylingen over de ambtelijke samenwerking.
 • ‘Verbindingen leggen’, Evaluatienota Communicatie gemeente Hillegom  (2012)
 • Overheidsbrede dienstverlening 2015-2020 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • www.omgevingswetportaal.nl
 • www.klantinfocus.nl/diensten/govmetric
 • www.operatiebrp.nl
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14