Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Nederland

Bron

Gemiddelde WOZ waarde

per duizend euro

€ 239

€ 261

€ 291

€ 291

€ 248

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8,5

11,3

17,2

17,2

9,2

Basisregistratie adressen en gebouwen

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%)

73%

72,9%

77%

77%

69,8%

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 694

€ 719

€ 760

€ 760

€ 669

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 749

€ 774

€ 815

€ 815

€ 773

COELO

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Nederland

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

Hoeveelheid restafval per bewoner in kilo’s ( incl. grof huishoudelijk restafval)

186

**

225

225

2018: 172

CBS

Hernieuwbare elektriciteit*

Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

4,8%

**

3,0%

3,0%

2018: 18,5%

RWS

* Percentages hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente door optelling van alle bronnen. De verwachting is een verdere toename van het aandeel hernieuwbare elektriciteit binnen de gemeente, mede door activiteiten die plaatsvinden vanuit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom en deelname van Hillegom aan het Energieakkoord Holland Rijnland.

**  De gegevens kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Nederland

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren (in de leeftijd 12 - 17 jaar)

118

197

200

200

132

Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,5

nb

0,5

0,5

2018: 2,2

CBS

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,7

nb

3

3

2018: 4,9

CBS

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,8

nb

2,5

2,5

2018:2,5

CBS

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

4,1

nb

4

2,5

2018: 5,8

CBS

nb: De gegevens kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14