Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Communicatie

De gemeente Hillegom wil tussen haar inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen staan. Proactieve communicatie is daarbij belangrijk. We doen dit door omgevingsgericht te werken en zichtbaar te zijn. We focussen daarbij op de buitenruimte en benoemen belangrijke communicatiethema’s als de invoering van de Omgevingswet, (digitale) burger- en overheidsparticipatie en webcare.

De gemeente Hillegom wil goed zichtbaar zijn op belangrijke thema’s als vitaal Hillegom, toegankelijkheid en toekomstbestendigheid. In deze thema’s wordt de integraliteit van de activiteiten van de gemeente Hillegom zichtbaar. Omgevingsgericht werken betekent voor Hillegom weten wat er in de buitenwereld speelt en daarop anticiperen.

Vanwege de maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis is het lastig om fysiek contact te hebben met inwoners. Het college investeert in digitale manieren om dit contact te onderhouden.

Een extra focus ligt op de buitenruimte. We werken aan verbetering van de communicatie rondom weg- en groenwerkzaamheden. We laten zien wat we doen en doen wat we beloven. Met tijdige, transparante communicatie in heldere taal.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Verder versterken van verbinding met de samenleving door proactief en doordacht te communiceren.

DOEL B
Faciliteren en inrichten (digitale) communicatie wijkgericht werken en overheidsparticipatie.

DOEL C
Communicatieve vaardigheden van de medewerkers verder versterken.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Uitvoeren communicatie actieprogramma om daarmee samenhang en samenspraak te versterken.
-> Door middel van webcare en de newsroom halen van 'buiten naar binnen'.
> Verbeteren van de communicatie rondom weg- en groenwerkzaamheden

ACTIVITEITEN DOEL B
> Inzetten extra communicatiemiddelen om het wijkgericht werken te ondersteunen.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Activiteiten gericht op stimuleren van maatschappelijke sensitiviteit en omgevings-bewustzijn van de organisatie.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14