Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

620

588

636

640

671

672

Beheer overige gebouwen en gronden

265

232

218

218

218

240

Totaal Dienstverlening

885

820

854

858

889

912

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

2.363

1.738

1.772

1.775

1.773

1.773

Totaal Regionale samenwerking

2.363

1.738

1.772

1.775

1.773

1.773

Totaal lasten

3.248

2.557

2.626

2.632

2.661

2.685

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

300

298

298

298

298

298

Beheer overige gebouwen en gronden

159

97

97

97

97

97

Totaal Dienstverlening

459

395

395

395

395

395

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

25

0

0

0

0

0

Totaal Regionale samenwerking

25

Totaal baten

484

395

395

395

395

395

Saldo van baten en lasten

-2.763

-2.162

-2.231

-2.237

-2.266

-2.290

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-3

-3

-3

-3

0

0

Onttrekkingen reserves

600

503

595

537

484

430

Totaal reserves

597

501

593

535

484

430

Saldo na resultaatbestemming

-2.166

-1.662

-1.639

-1.703

-1.782

-1860

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14