Begroting 2021

Programma 1 Vitaliteit

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

 • Kadernota Wmo Bollen5 2015-2018
 • Transformatieagenda WmoO en haar omgeving (2017-2018)
 • Uitvoeringsnota "Omzien naar elkaar" 2018-2020
 • Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd
 • Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019
 • Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek
 • Armoedebeleid Hillegom, een stevig fundament,  2019-2022
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Sport- en beweegnota 2017-2021
 • Nota Volksgezondheid 2018-2022
 • Doelenboom mantelzorg
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
 • Verordeningen Participatiewet
 • Verordening Jeugdhulp 2015
 • Algemene subsidieverordening Hillegom 2017
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 • Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2015
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
 • Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (MareGroep)
 • Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GGD)\
 • Voor nu en later. Nota Onderwijskansenbeleid 2020-2023
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14