Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

618

551

753

674

528

436

Totaal Gebiedsontwikkeling

618

551

753

674

528

436

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

619

763

842

870

803

804

Crisisbeheersing en brandweer

1.262

1.274

1.311

1.321

1.321

1.321

Totaal Openbare orde en veiligheid

1.880

2.037

2.153

2.191

2.124

2.126

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

1.762

1.782

2.502

2.624

2.624

2.624

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.760

1.986

1.986

1.986

1.997

2.003

Begraafplaatsen en crematoria

94

79

81

81

81

81

Riolering

1.683

1.658

1.657

1.701

1.716

1.724

Milieubeheer

1.091

1.451

1.259

1.279

975

976

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

6.389

6.956

7.485

7.671

7.393

7.408

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

2.739

3.407

3.841

3.695

3.737

3.781

Parkeren

44

46

46

46

46

46

Recreatieve havens

72

150

150

150

150

150

Totaal Verkeer en vervoer

2.854

3.602

4.037

3.892

3.934

3.977

Thema Wonen

Wonen en bouwen

508

820

598

595

596

597

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.479

3.021

4.573

4.078

69

70

Totaal Wonen

1.987

3.840

5.171

4.673

665

667

Totaal lasten

13.729

16.986

19.600

19.101

14.645

14.614

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

110

0

0

0

0

0

Totaal Gebiedsontwikkeling

110

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

6

27

27

27

27

26

Crisisbeheersing en brandweer

47

46

46

46

46

46

Totaal Openbare orde en veiligheid

53

73

73

73

73

72

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

2.597

2.690

3.489

3.610

3.610

3610

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14

5

5

5

5

5

Begraafplaatsen en crematoria

89

87

87

87

87

87

Riolering

2.291

2.373

2.384

2.439

2.460

2460

Milieubeheer

10

215

0

0

0

0

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

5.002

5.370

5.965

6.142

6.163

6.162

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

109

80

80

80

80

80

Parkeren

3

-10

-10

-10

-10

-10

Recreatieve havens

3

9

9

9

9

9

Totaal Verkeer en vervoer

115

79

79

79

79

79

Thema Wonen

Wonen en bouwen

271

302

352

402

402

402

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.554

2.956

4.504

4.008

0

0

Totaal Wonen

1.825

3.258

4.856

4.410

402

402

Totaal baten

7.105

8.780

10.972

10.704

6.716

6.715

Saldo van baten en lasten

-6.624

-8.206

-8.627

-8.397

-7.928

-7.897

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-3.407

-690

-750

0

0

0

Onttrekkingen reserves

3.776

2.532

2.653

1.639

1.150

1150

Totaal reserves

369

1.842

1.903

1.639

1.150

1150

Saldo na resultaatbestemming

-6.255

-6.364

-6.725

-6.758

-6.779

-6748

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 08:29:53 met de export van 11/10/2020 08:19:14